Zespół Szkół w Istebnej

Branżowa Szkoła I Stopnia z oddziałami ZSZ

Na podstawie art. 162.1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa staje się Branżową Szkołą I Stopnia, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) . 


43-470 Istebna 30
tel. 33 8556156
e-mail: zspistebna@o2.pl

www.zspistebna.superszkolna.pl

 

REGON: 001324443

 

Charakterystyka szkoły:

 

Uczniowie naszej szkoły odbywają praktyki w zakładach pracy, w wybranych przez siebie zawodzie, a w szkole uczą się przedmiotów ogólnokształcących.
Nauka odbywa się:

    * W klasie pierwszej 3 dni w szkole i 2 dni praktycznej nauki zawodu,
    * W klasie drugiej 2 dni w szkole i 3 dni praktycznej nauki zawodu,
    * W klasie trzeciej 1 dzień w szkole i 4 dni praktycznej nauki zawodu.

Odbywając praktyki zawodowe uczniowie podpisują umowę o pracę, jako pracownicy młodociani i otrzymują wynagrodzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 lutego 2012 16:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Danuta Legierska
28 listopada 2017 15:17 (Danuta Legierska) - Zmiana treści zakładki.
28 listopada 2017 15:16 (Danuta Legierska) - Zmiana treści zakładki.
14 marca 2014 13:58 (Danuta Legierska) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl