Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Usługa nr WE-2/05 Postępowanie o przyznanie zasiłku na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów.

Starostwo Powiatowe w Cieszynie informuje o usłudze: przyznanie zasiłku na pomoc zdrowotną nauczycielom zatrudnionym oraz nauczycielom emerytom i rencistom - jednostek Powiatu Cieszyńksiego. Powiat Cieszyński co roku przeznacza środki na udzielanie zasiłków na pomoc zdrowotną dla zarówno czynnych( zatrudnionych na co najmniej 1/2...